Foto: Åmålstravet

Baninformation och öppettider


Baninformation och öppettider

Tävlingsbanan, Rakbanan och Returen bearbetas 3 gånger per dag Tisdagar och Fredagar 

Tider: 07-09, 11-12, 14-15 Tisdagar mellan 07-09  bearbetas Rakbanan och Returen åt "Fel Håll" så var vaksamma på att ni då riskerar att möta anläggningsmaskiner !!!

Tävlingsbanans ytterspår och Rakban/Returen bearbetas 3 gånger per dag tider 07-09,11-12,14-15

Tävlingsbanans innerspår bearbetas 2 gånger per dag följande dagar: Måndag,Onsdag,Torsdag

Tider 07-09, 14-15 Lördagar 07-09,11-12

Sandbanan varje dag 1  gång per dag .

Röda dagar ingen bearbetning.

Dagen före tävling stänger tävlingsbanan kl. 12.00

Vid vissa väderförhållanden kan vi inte preparera banan enligt uppgjort schema. Beslut kring detta tas av banpersonalen i samråd med travbanechef Tomas Eklund 073-7600158.

Information kring detta läggs ut på vår facebooksida.

För att på sikt förbättra informationen kring större förändringar kring banstatus kommer vi också att ta fram ett system för SMS-utskick. Alla som vill ha denna information måste ange ett mobilnummer. Detta gör ni till sportkontoret.

Drifandi  har tillgång till tävlingssoval och ovalbana på innerplan samt paddock alla lördagar från kl. 15.00 

Detta innebär att travare och islandshästar samsas på anläggningen lördagar efter 15.00 Viktigt att alla visar hänsyn!

Vid funderingar, ring sportkontoret 0532-16640   

Varmt välkomna!