Foto: Åmålstravet

Baninformation och öppettider


Baninformation och öppettider

Tävlingsbanans innerspår bearbetas 2 gånger per dag följande dagar: tisdag, fredag ​​​​och lördag.

Banans ytterspår samt rakbana med retur och backe bearbetas 2 gånger per dag.

Sandbanan varje dag 1  gång per dag .

Tider för preparering: vardagar 07-09 samt 14 00. Lödagar 08-12.

Röda dagar ingen bearbetning.

Dagen före tävling stänger tävlingsbanan kl. 12.00

Vid vissa väderförhållanden kan vi inte preparera banan enligt uppgjort schema. Beslut kring detta tas av banpersonalen i samråd med sportchefen.

Information kring detta läggs ut på vår facebooksida.

För att på sikt förbättra informationen kring större förändringar kring banstatus kommer vi också att ta fram ett system för SMS-utskick. Alla som vill ha denna information måste ange ett mobilnummer. Detta gör ni till sportkontoret.

Drifandi  har tillgång till tävlingssoval och ovalbana på innerplan samt paddock alla lördagar från kl. 15.00 

Detta innebär att travare och islandshästar samsas på anläggningen lördagar efter 15.00 Viktigt att alla visar hänsyn!

Vid funderingar, ring sportkontoret 0532-16640   

Varmt välkomna!