Foto: Åmålstravet

Baninformation och öppettider


Baninformation och öppettider

Rundbanan är alltid öppen att köra på mån-sön men prepareras följande tider vid vanlig bana:
mån-fre: 07-09, 10-11, 14-15   lördag: 08-09, 10-11

Vid vissa väderförhållanden kan vi inte preparera banan enligt uppgjort schema. Beslut kring detta tas av banpersonalen i samråd med sportchefen.

Information kring detta läggs ut på vår facebooksida.

För att på sikt förbättra informationen kring större förändringar kring banstatrus kommer vi också att ta fram ett system för SMS-utskick. Alla som vill ha denna information måste ange ett mobilnummer.  Detta gör ni till sportkontoret.

Söndag samt röda dagar prepareras inte banan.

Dagen före tävling stänger rundbanan kl. 12.00

Rak- och sandbana är alltid öppen att köra på mån-sön men prepareras

mån-fre: 08-09, 10-11, 14-15    lördag: 08-09, 10-11

Drifandi har tillgång till tävlingsoval och ovalbana på innerplan samt paddock lördagar från kl. 16.00 jämna veckor.

Detta innebär att tävlingsovalen är stängd för travare, men rak-, sandbana och slinga är tillgängligt som vanligt. För att komma dit, gå bakom restaurang och totobyggnad.

Vid funderingar, ring banskötare:
Tony Berg, 
070-432 63 94

Varmt välkomna!