Foto: Claes Kärrstrand, TR Bild

Personal


Sportkontor: vx. 0532-16640 Telefontid: 08-12

Göran Svensson, 0532-663 81 Mobil: 070-545 14 67
Mail: goran.svensson@amal.travsport.se

Ingela Liljestrand Roth, Mobil: 070-369 38 08
Mail: ingela.rooth@amal.travsport.se

Utbildning/travskola:

Linda Henriksson, 0532-663 80 Mobil: 073-995 48 46
Mail: linda.henriksson@amal.travsport.se

Banmästare:
Tony Berg, 070-432 63 94

Vaktmästare:
Kent Holmström, 070-555 37 41

Banveterinär:
Isak Strandvik