Integritetspolicy


Åmålstravet följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, och det är Dalslands Travsällskap 862000 - 0433 som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter: Dalslands Travsällskap utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vanligaste anledningen till att vi har information om dig är att du är eller vill bli kund hos oss. Dalslands Travsällskap värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter.

Dina rättigheter: Du kan när som helst kontakta oss på Åmålstravet för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.

Vi använder oss av YouTube API Services.