Åmåls Hästägarförening

Vi i Hästägarföreningen kommer att utse Årets Häst på vårt årsmöte.


Adress:
Åmåls Hästägarförening
Lågan 201
66297 Ånimskog

Medlemsavgift 200 kr
Betalas in på: Bg 5417-4214 eller Swish 123 399 00 17

Vi verkar för:

  • att ta tillvara hästägarnas intressen på främst Mörtebol samt även övriga banor i och utom Sverige.
  • att verka för ett ökat hästägande vid Åmålstravet både enskilt och i andelsform.
  • att ta tillvara på de mindre banornas intressen i en tid där mer elittänkande framförs. Utan bredd, ingen elit


Vi behöver bli fler, anmäl ditt intresse till någon av oss:

  • Lars Horwitz (ordf.) 070 755 83 55, Lågan 201 662 97 Ånimskog
  • Gösta Rahm (kassör) 070 546 97 79
  • Håkan Jarnryd (sekr.) 070 546 06 68
  • Kjell Magnusson (ledamot) 070 212 50 07
  • Tony Magnusson (ledamot) 070 695 52 96
  • Lennart Johansson (suppleant) 070 664 24 22
  • Hans Lundberg ( suppleant) 070 266 68 18