Foto: Åmålstravet


Defilering

Samling till defilering 

Sker på stallbacken i anslutning till uppfarten till banans södra del. All körning vid defileringsvolten sker i högervarv.

Kallelse till defilering
 
Sker genom högtalare och sker några minuter efter det att föregående lopp gått i mål.

Tidangivelse om tid kvar till defilering
 
Finns på taket till veterinär och inskrivningsbyggnad.
Vi lägger stor vikt vid att defileringen sker i rätt tid, samlat och i rätt nummerföljd.

Provstarter

Provstarter sker efter att defilering passerat måldomare och publikplats. Den skall ske på upploppsrakan framför publikplatserna.

Värmning

Värmningar kan ske på banan före tävling och mellan loppen. Läs under ”Priscermoni”. Ev tillfälliga begränsningar meddelas.

Prisceremoni

Prisutdelning sker från vinnarcirkeln på publikplats. Under prisutdelningsceremonin de två innersta spåren användas i rätvarv.

OBS!
Vid värmning under prisutdelning skall alltid yttersta försiktighet iakttas.

Diskvalifikation

Diskvalifikation av häst meddelas genom högtalare från bandomartornet på innerplan. Hästens nummer sätts upp i fönstret på bandomartornet.

Bestraffning

Information om ev. bestraffning sker genom uppsättning av resultatlistor placerade på den södra gaveln av inskrivning och veterinär under tid till defilering.

Enligt § 64 så skall häst och körsven vara tillgängliga för måldomarnämnds eller banveterinärs eventuella utredning efter lopp och får därför ej lämna stallområdet förrän tidigast 15 minuter efter avslutat lopp.

Värmning under sadel

Observera att säkerhetsväst alltid skall användas vid ridning. Se STC:s reglemente §47.

Alkotest

Alkotest sker i inskrivningen. Alla deltagande körsvenner skall utföra alkotest.

Skoinformation

Lämnas enl. ST:s reglemente. Tel inskrivningen: 0532-66383

Boxlistor

Boxlistor lämnas ut av stallvakten. Listor finns även uppsatta vid stallentrén och vid inskrivningen.
Eventuella parkeringsplatser för hästtransporter anvisas av stallvakten vid infart till travbanan. Personbilsparkering på stallbacken, endast för aktiva aktuell tävlingsdag.

Identifiering och provtagning

Identifiering och provtagning av häst sker vid provtagningsstallet ( stall 2, dopingstallet) Personal nås via mobiltelefon: 070-302 53 37

Olycksfall

Vid eventuella skador och/eller olycksfall finns förbandsmaterial i inskrivningen, sekretariatet, måldomartorn och startpersonalen.

Åmålstravet har alltid sjuksköterska och/eller läkare på plats vid tävlingar oftast också ambulans.

Sjukvårdspersonal nås via inskrivning: 0532,66383 eller sekretariat: 0532-16640

Veterinär

Veterinär kan sökas via inskrivning.

Veterinärens kontor finns i den södra delen av inskrivningen. Veterinären finns oftast vid defileringsvolten eller i körkontrollantens torn vid upploppskurvan.

Nummerbrickor

Nummerbrickor hämtas och återlämnas väl rengjorda i inskrivningen. Tel. 0532-66383.

Materialfel i samband med lopp.

För åtgärdande av materialfel finns utrymme i änden av K-stallet, närmast defileringsvolten.

FÖRBUD mot BARNVAGNAR på stallområdet!