Pressmeddelande

Årjängstravet - Åmålstravet

Spännande samarbete inleds Årjängstravet inleder samarbete med Åmålstravet med fokus på utbildnings- och ungdomsverksamheten. Åmålstravets organisation har förändrats och behovet av hjälp med utbildningsverksamheten Travskolan har uppstått. Årjängstravet tillfrågades som samarbetspart och hade, genom utbildningsansvarig Sandra Edvardsson, möjlighet att bistå på konsultbasis.


PRESSMEDDELANDE                                               2020-12-07
Årjängstravet - Åmålstravet                               

Spännande samarbete inleds

Årjängstravet inleder samarbete med Åmålstravet med fokus på utbildnings- och ungdomsverksamheten. Åmålstravets organisation har förändrats och behovet av hjälp med utbildningsverksamheten Travskolan har uppstått. Årjängstravet tillfrågades som samarbetspart och hade, genom utbildningsansvarig Sandra Edvardsson, möjlighet att bistå på konsultbasis.

Tanken är att samarbete kan ske på flera fronter, om det kan gynna de aktiva och travbanorna. Tankar finns kring rekrytering av funktionärer och erfarenhetsutbyten inom verksamhetsdrift och sport. Redan idag samarbetar banorna i regionen för att kunna erbjuda de aktiva ett så bra tävlingsutbud som möjligt. 

”Att samarbeta är nyckeln för oss i regionen för att stå starka. Vi ska inte sitta och bevaka vårt eget hus utan hjälpas åt och använda kompetensen som finns i regionen på bästa sätt. Att samarbeta med Årjängstravet som lyckats bra med sin Travskola känns självklart.” säger Lars Ottosson, ordförande Dalslands Travsällskap.

Lars Ottosson tillsammans med resten av styrelsen i Åmål väljer att satsa på rekrytering och utbildningsverksamheten Travskolan framöver. 

”Det känns spännande och inspirerande med samarbetet, tillsammans kan vi stärka travsporten i vår region genom detta samarbete. Vårt intresse ligger i att stärka travsporten i vårt område och gynna de aktiva som vi tillsammans värnar om. Om vi kan bistå Åmålstravet i deras resa känns det enbart positivt, för vi är inte på något vis konkurrenter i det här. Sandra är rätt person att agera mentor och att hjälpa till med Åmåls Travskola. ” säger Johanna Karlin, travbanechef Årjängstravet.

Samarbetet startar nu i december och beräknas fortgå så länge det finns behov och synergieffekter för de båda banorna.

Vid frågor kontakta

Johanna Karlin, travbanechef Årjängstravet

0573-63 85 61 johanna.karlin@arjang.travsport.se

Lars Ottosson, ordförande Åmålstravet
070-222 90 64 lars.ottosson@amal.travsport.se


         A╠èrja╠êngstravet.jpg