TEKNIK PROBLEMET NU ÅTGÄRDAT

Här kommer reparationsrapport angående ”felaktig omstart”
vid tävlingarna på Åmålstravet den 2022-08-14..


Reparationsrapport
Vi har nu åtgärdat felet på Åmålstravet som orsakade de felaktiga
omstarterna den 2022-08-14.
Felen orsakades av ett relä som ibland skickade omstartssignaler
helt spontant utan aktivering av några andra funktioner.
Det tog oss 3 timmar innan vi kunde provocera fram felet vilket
visar hur komplicerat detta fel var att hitta.
Själva reparationen inklusive tester tog ytterligare en timma.
Efter reparationen försökte vi provocera fram felet igen utan att
lyckas vilket får anses vara ett kvitto på att detta fel inte kan uppstå igen.
Vi har extra koll på era tävlingar via vår helpdesk den 8/9 så att vi ser
hur systemet uppträder under ”skarpt läge”.

Bästa hälsningar
Lasse Lindström
LinSon AB
070 545 00 43


Publicerad onsdag 24 augusti 2022.