Kallelse

Årsmöte för Åmåls travhästägareförening, kommer att hållas torsdag den 17/6 kl 18.00, utomhus med behörigt avstånd.

Under förutsättning att väder och pandemin så tillåter.


Publicerad tisdag 11 maj 2021.