The Right Way - Per Hagström

I år kör Åmålstravet högervarvstrav för elfte året. Man kan väl med fog säga att det nu är etablerat i trav-Sverige att Åmålstravet, som enda bana i landet, har tävlingar i ”bakvarv”.


Tanken föddes 2008. Jag var ny som travbanechef och såg som en viktig uppgift att finna vägar att profilera vår fina travbana. Dels fanns, och finns än idag, behov av att skapa ökat intresse för vår bana, dels önskan om något unikt som kunde locka intresserade. Travfolk förstås men även tanken att väcka nyfikenhet på trav bland andra grupper.

Tidigt kom idén om högervarvstrav upp. Dåvarande ordf. i Sällskapet Tomas Eklund fann förslaget gott och styrelsen hängde med på tåget.

Från idé till handling tar tid. Ibland onödigt lång, kan man kanske tycka. Hursomhelst dryftades förslaget ganska länge innan vi på ett höstmöte slog fast att ...”Nu är det dags!”

Lars Lindström på Linson gjorde en engagerande ”bild” åt församlingen där han visade på hur vi konkret kunde göra. Entusiasmen var stor och planeringen för profildagen 

”The Right Way” kom igång på allvar.

Många medarbetare behövs för att allt ska ”gå i lås”. Bl.a. modifierad tidtagning och startbil, ny mållinje med målkamera på plats och en hel del annat. Marknadsföringen var förstås viktig och ”uppståndelsen” blev stor, ja t.o.m. större än väntat, med reportage och inslag inte bara i fackpress utan även i televisionsprogram.

Med viss spänning emotsåg vi hur allt skulle avlöpa. Till vår stora glädje gjorde både aktiva, funktionärer och alla inblandade det som behövdes för en lyckad och väl genomförd tävlingsdag, dessutom med mycket ”pompa och ståt” och tusentals på publikplatserna.

Vår egen unika tävlingsdag var etablerad. 

I år, som sagt, för elfte gången.

Tioårsjubileet 2020 kördes utan publik av kända skäl. Desto mer tillfredställande att vi i år, i stort sett, kan återgå till ordningen och avnjuta en fin...den enda i sitt slag...tävlingsdag på Åmålstravet!

Per Hagström

 

Publicerad söndag 1 augusti 2021.