Gällande vaccinationsanvisningar för influensa

Svensk Travsport införde obligatorium avseende vaccination fr.o.m. 2009-10-01 med senaste uppdatering 2020-01-24. Alla hästar som anmäls till tävling ska vara minst grundvaccinerade.


Vaccinationsintervall

1. Grundvaccinering
Alla travhästar/-ponnyer ska vara minst grundvaccinerade för att få anmälas till lopp. Med grundvaccinering menas två vaccinationer (A + B) med följande intervall:

A-vaccination Kan ges från 3 månaders ålder
B-vaccination 21-92 dagar efter A-vaccination

2. C-vaccination
För hästar födda 2019 och senare krävs en C-vaccination mellan B-vaccination och årlig vaccination (R-vaccination)

C-vaccination 150-215 dagar efter B-vaccination

3. Revaccinering (R- vaccination)
Alla travhästar/-ponnyer ska revaccineras minimum var tolfte månad (365 dagar) för att vara fortsatt anmälningsberättigade till lopp.

Utländska hästar
Hästar som gästar Sverige för enskilt lopp skall vid anmälningstidens utgång vara vaccinerad inom loppet av de sista 12 månaderna.

Hästpass

Hästpasset ska alltid medföras vid tävling och vaccinationerna ska vara införda i det.

Över- eller underskriden senaste vaccinationsdag

I det fall då kortare tid än 21 dagar förflutit mellan vaccination A och B så kommer den "andra" vaccinationen att registreras som en A-vaccination. I det fall det går längre tid än 92 dagar mellan vaccination A och B börjas det om med en A-vaccination.

I det fall kortare tid än 150 dagar eller längre tid än 215 dagar förflutit mellan vaccination B och C så börjas det om med en ny grundvaccination (A + B) utan krav på C- vaccination innan R- vaccination.

I det fall mer än 365 dagar förflutit från R-vaccination inträder anmälningsförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination om ny vaccination utförs inom 31 dagar. Överskrids även denna gräns måste hästen åter grundvaccineras och börja med en A-vaccination.

Registrering

Det är tränaren som är ansvarig för att vaccinationer mot hästinfluensa registreras hos Svensk Travsport. Vaccinationsregistreringen görs enklast via tränarens användarkonto på travsport.se. Du som av någon anledning inte har möjlighet att registrera vaccination via webben kan vända dig till din hemmabana eller Svensk Travsports kundtjänst för att få hjälp.

Publicerad fredag 6 mars 2020.