Beslut om stopp för publik på svenska travtävlingar

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har folkhälsomyndigheten hemställt och regeringen fattat beslut om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer. Svensk Travsports styrelse har utifrån den nya förordningen beslutat att från och med torsdagen den 12 mars kommer alla publikområden på svenska travbanor att hållas stängda under tävlingsdagar.


Svensk Travsport har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och kommer självklart fortsätta med det gällande det nya beslutet gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som slår fast att inga sammankomster eller tillställningar med fler än 500 personer får arrangeras.

För Svensk Travsport är det fortsatt viktigt att tävlingsdagarna fortsatt genomförs, men med restriktioner kring publikplats och stallbacke för att följa den nya förordningen som ett led i att minska risken för smittspridning. Därför har Svensk Travsports styrelse valt att fatta följande beslut.

  • Att tills vidare fortsätta att genomföra travtävlingar enligt lagd tävlingsplanering.
  • Att från och med torsdag 12/3 stänga samtliga restauranger, serveringsområden och publikområden på svenska travbanor i samband med tävlingsdag.
  • Att endast aktiva med starthäst den aktuella tävlingsdagen släpps in på stallbacken. I detta innefattas funktionärer samt tränare, skötare, kuskar och transportörer.

Beslutet gäller tills vidare. Svensk Travsport fortsätter att följa utvecklingen och återkommer med mer information om och när nya beslut tas.

Fråga om beslut gällande stopp för publik på svenska travtävlingar

Folkhälsomyndigheten har inkommit med en hemställan till regeringen om att allmänna sammankomster med mer än 500 personer tills vidare inte bör få hållas. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-inga-allmanna-sammankomster-med-fler-an-500-personer/

Med anledning av detta behöver Svensk Travsport omgående fatta beslut om direktiv till banor och aktiva gällande hur svenska travtävlingar ska genomföras.

Svensk Travsports sportkontor har diskuterat frågan och även tittat på hur våra grannländer agerat. Vårt förslag till beslut är:

  • Att tills vidare fortsätta att genomföra travtävlingar enligt lagd tävlingsplanering.
  • Att från och med fredag 13/3 stänga samtliga restauranger, serveringsområden och publikområden på svenska travbanor i samband med tävlingsdag.
  • Att endast aktiva med starthäst den aktuella tävlingsdagen släpps in på stallbacken. I detta innefattas tränare, skötare samt kuskar.

Några frågor finns dock kvar att diskutera för styrelsen. Svensk Travsport behöver ge rekommendationer till samtliga travbanor hur de ska agera på ett konsekvent och sammanhållet sätt.

  • Ska hästägare ses som aktiva, och få tillgång till stallbacken, eller publik, och utestängas från tävlingarna?
  • Hur ska banor hantera eventuella förköp? Full återbetalning tills vidare? Full återbetalning en begränsad period? Eller ingen återbetalning alls?
  • Gäller publikstoppet på restaurang endast när tävlingar genomförs eller generellt?

Publicerad torsdag 12 mars 2020.