Drifandi

Drifandi har tillgång till tävlingsoval, ovalbana på innerplan samt paddock lördagar från kl. 16.00 jämna veckor med början 11 juli.
Detta innebär att tävlingsovalen är stängd för travare, men rak-, sandbana och slinga är tillgängligt som vanligt. För att komma dit, gå bakom restaurang och totobyggnad


Drifandi har tillgång till tävlingsoval, ovalbana på innerplan samt paddock lördagar från kl. 16.00 jämna veckor med början 11 juli.

Detta innebär att tävlingsovalen är stängd för travare, men rak-, sandbana och slinga är tillgängligt som vanligt. För att komma dit, gå bakom restaurang och totobyggnad.

 

Publicerad tisdag 7 juli 2020.