Sportkontoret tar julledigt mellan måndag 23 december och tisdag 7 januari.


Nu är banorna öppna.
För allas säkerhet kör vi endast åt ett håll. Rakbana, sandbana är enkelriktat norr ut.

Öppettider travshopen:

Säkrast måndag-fredag 08,00-12,00.

Ring:  Göran Svensson 070-545 14 67  

Tävlingsbanan för Islandshästar nu färdigställd!

En ovalbana med tillhörande paddock för islandshästssport har nu färdigställts på Åmålstravet. Slutbesiktningen genomfördes i oktober 2019. Investeringen har varit möjligt genom finansiering från Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal och landsbygdsprogrammet, samt genom egna satsningar av både Åmålstravet och Drifandi Islandshästförening.

Utgångspunkten för projektet och investeringen har varit Åmåltravets vilja att expandera och utnyttja sin anläggning på ett bättre sätt. Grundidén var att ta vara på och utveckla det växande intresset för islandshästar i Dalsland och de olika tävlingsverksamheter och andra aktiviteter som är kopplade till detta intresse. Den anlagda ovalbanan är unik för det geografiska området och standarden möjliggör bland annat att officiella tävlingar inom islandshästsporten nu kan genomföras. Den nya anläggningen kan också användas för såväl travskola som annan verksamhet. Sammantaget är satsningen ett viktigt steg i fördjupad samverkan mellan hästdiscipliner och en högre nyttjandegrad av Åmålstravet.

Genom att knyta fler hästrelaterade verksamheter till Åmålstravet är intentionen på sikt också att skapa en samlingsplats för människor med olika hästintressen och på så sätt förena och bygga broar mellan olika discipliner inom hästsporten. Vi vill väcka nyfikenhet och allmänt främja intresset för hästsport i Dalsland. Det är också ett viktigt steg för att i högre utsträckning positionera Åmålstravet som ett regionalt hästcenter.

För mer information, kontakta:

Iia Abenius, Travbanechef Dalslands Travsällskap, 076-109 59 98


VÅRA SAMARBETSPARTNERS 2019