SANDBANA

Måndag 21 oktober kommer arbetet med sandbanan påbörjas och beräknas hålla på ca 2 veckor.

Rakbanan är då avstängd men åter-slingan kan användas som vanligt.Banan stängd varje lördag  from 12 oktober mellan kl 14,30 – 18,00.


 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS 2019