Maj

Måndag 13                    Lunchtrav första start kl. 12.20

Juni

Söndag 16                    Första start kl. 14.00

Onsdag 26                   Ändå Något första start kl. 18.30

Juli

Onsdag 10                   Bluestrav första start kl. 15.00

Söndag 28                   The Right Way första start kl. 13.45

Augusti

Fredag 16                     Lunchtrav första start kl. 12.45

Lördag 24                      Första start kl. 11.10

September

Lördag 7                        Första start kl. 11.10

Torsdag 26                    Lunchtrav första start kl. 12.20

Oktober

Söndag 13                    Första start kl. 14.00