Vill du också vara med och synas tillsammans med Travskolan, kontakta Iia Abenius på iia.abenius@amal.travsport.se eller ring 076 109 59 98.