Barn & Ungdomar

Prova på kurs
ponnyer
För barn från 5 år och uppåt!
Kursen pågår 3 veckor med 1-2 tim/tillfälle. Här får deltagarna en insikt i hästens skötsel samt hur det är att köra ponny. En mycket bra och lämplig kurs att gå för att prova på och se hur vi har det på Travskolan.

Knattekurs
knatte_selar250
För barn från 5 år!
Här får barnen närma sig och lära sig om hästens skötsel på ett säkert och lekfullt sätt. Barnen får även känna på hur det känns att sitta i vagnen bakom ponnyn under några tillfällen på kursen.

Hästskötarkurs
rockard
För barn från 6 år!
Här ges en allmän kunskap om hästen och dess skötsel. Vi introducerar även körning i rockard tillsammans med ledare.

Travskola – Järn
tomkorning
För barn från 7 år med hästerfarenhet!
Här lär vi ut grunderna i hästens beteende, skötsel, omvårdnad samt att sela, tömköra och köra.

Travskola – Koppar
hastben
Här lär vi ut om hästens anatomi, färger, tecken och övar körning.

Travskola – Brons
koner
Här lär vi ut om daglig visitering, hästsjukdomar, stallapotek samt övar mycket körning i olika teknikbanor och i skogen.

Travskola – Silver
selning_stall

Här lär vi ut olika typer av träningsmetoder, tidtagning och olika fodermedel. Introduktion körning på rakbanan och/eller banan med tempoväxlingar och positionsbyten.

Travskola – Guld
kratsar

Här lär vi ut om reglementet, tävlingsutrustning, defilering, voltning och heatkörning med tidtagning och omkörningar.

Licenskurs för ponnytrav
provlopp_ponny
För elever som är redo att ta tävlingslicens.

Läger
ponnyer_i_hagen
Dagläger anordnas varje sommar-, höst-, sport- och påsklov. Ett ypperligt tillfälle för barnen att få vara med i stallet och få en insikt om hur en dag ser ut. Allt från att fodra, släppa ut hästarna i hagen, mocka och naturligtvis köra ponny/häst och pyssla massor med våra fyrfota vänner.

Vi erbjuder även helgläger samt veckoläger under sommarhalvåret.

 

Vuxna

tomkorning2
Prova på kurs

Kursen pågår 3 veckor med 2 tim/tillfälle. Här får deltagarna en insikt i hästens skötsel samt hur det är att köra häst. Vi börjar med shetlandsponny för att avsluta kursen med att köra varmblod eller kallblod.

Vuxenkurs I – 8 veckor
Här lär vi er att sela, tömköra och att köra i rockard. Vi lär också ut grunderna i säker hästhantering, skötsel, hästens anatomi, daglig visitering samt mycket mer. Körningen äger rum på vår körplan i olika teknikbanor, på skogsslingan samt även att prova köra på rakbanan.

Vuxenkurs II – 8 veckor
Här lär vi ut olika typer av träningsmetoder och tidtagning. Introducerar körning med tempoväxlingar och positionsbyten på skogsslingan och rakbanan.

Vuxenkurs III – 8 veckor
Lämplig kurs för dig som vill vidareutveckla dina kunskaper med att köra kontinuerligt på en veckobasis. Du kommer naturligtvis att bygga på dina kör- och hästkunskaper på en mer praktisk nivå.

 

Kurser för barn, ungdomar eller vuxna med funktionshinder

Planeras efter deltagarens förmåga och önskemål, enskilt eller i grupp. Erbjuds endast vardagar.