Åmåls Hästägarförening

Adress:

Åmåls Hästägareförening

Lågan 201

66297 Ånimskog

 

Vi verkar för:

att ta tillvara hästägarnas intressen på främst Mörtebol samt även övriga banor i och utom Sverige.

att verka för ett ökat hästägande vid Åmålstravet både enskilt och i andelsform.

att ta tillvara på de mindre banornas intressen i en tid där mer elittänkande framförs. Utan bredd, ingen elit!

 

Vi behöver bli fler, anmäl ditt intresse till någon av oss:

Lars Horwitz (ordf.) 070 755 83 55, Lågan 201 662 97 Ånimskog

Gösta Rahm (kassör) 070 546 97 79

Håkan Jarneryd (sekr.) 070 546 06 68

Kjell Magnusson (ledamot) 070 212 50 07

Tony Magnusson (ledamot) 070 695 52 96

Jörgen Wiman (suppleant) 070 798 32 37

Maria Dahlbäck ( suppleant) 070 384 79 88

Hans Lundberg ( suppleant) 070 266 68 18