(för att se protokoll från styrelsemöten, scrolla ner)

Åmåls Hästägarförening

Adress:

Åmåls Hästägareförening

Lågan 201

66297 Ånimskog

Medlemsavgift 200 kr

Betalas in på:   Bg 5417-4214   eller  Swish 123 399 00 17

 

Vi verkar för:

att ta tillvara hästägarnas intressen på främst Mörtebol samt även övriga banor i och utom Sverige.

att verka för ett ökat hästägande vid Åmålstravet både enskilt och i andelsform.

att ta tillvara på de mindre banornas intressen i en tid där mer elittänkande framförs. Utan bredd, ingen elit!

 

Vi behöver bli fler, anmäl ditt intresse till någon av oss:

Lars Horwitz (ordf.) 070 755 83 55, Lågan 201 662 97 Ånimskog

Gösta Rahm (kassör) 070 546 97 79

Håkan Jarnryd (sekr.) 070 546 06 68

Kjell Magnusson (ledamot) 070 212 50 07

Tony Magnusson (ledamot) 070 695 52 96

Lennart Johansson (suppleant) 070 664 24 22

Hans Lundberg ( suppleant) 070 266 68 18


______________________________________________________________________________________________

Protokoll fört vid Höstmöte för Åmåls Hästägareförening 2019-11-26

 • 1 Mötet öppnas och röstlängden delades ut för påskrift (se bif.bil)
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Lars Horwitz
 • 3 Håkan Jarnryd valdes till sekreterare för mötet
 • 4 Dagordningen godkändes
 • 5 Mötet utlysande godkändes
 • 6 Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen (se bif.bilaga)
 • 7 Kassör Gösta Rahmn redogjorde för det ekonomiska läget (se bif.bil)
 • 8 Håkan Jarnryd berättade om det positiva arbetet och det positiva mottagandet den får av våra kunder/besökare i        grillen
 • 9 Vidare uppmanades de församlade medlemmarna att komma med förslag på Årets Hästägare och Årets Häst samt               tips på medlemsresa kommande år. Styrelsen avvaktar de       efterfrågade förslagen och återkommer i ärendet.
 • 10 Under Övriga frågor underströk Lars-Erik Karlsson den positiva och trevliga stämning som råder på stallbacken       bland våra medlemmar. Samarbetet mellan styrelsen i Travsällskapet och Hästägarna bör förbättras för att kunna       nå vårt gemensamma mål. Att bli Sveriges trevligaste             travbana.
 • 11 Höstmötet avslutades med information angående foder. Linn Wittlock från Hipplyt höll ett informativt och         intressant föredrag om vikten av god foderstatus till våra       hästar. Smörgåstårta och kaffe avslutade en trevlig kväll.