Åmåls Hästägarförening

Adress:

Åmåls Hästägareförening

Lågan 201

66297 Ånimskog

 

Medlemsavgift 200 kr

Betalas in på:   Bg 5417-4214   eller  Swish 123 399 00 17

 

Vi verkar för:

att ta tillvara hästägarnas intressen på främst Mörtebol samt även övriga banor i och utom Sverige.

att verka för ett ökat hästägande vid Åmålstravet både enskilt och i andelsform.

att ta tillvara på de mindre banornas intressen i en tid där mer elittänkande framförs. Utan bredd, ingen elit!

Styrelsen i Hästägarföreningen har beslutat bidra med 10 000 kr till den tilltänkta sandbanan. Beslutet togs efter det att ”Sällskapet” ställt sig positvt till att bidra med samma summa. Åmåls kommun kommer att dränera ett stycke av banan innan arbetet kan starta.

 

Vi behöver bli fler, anmäl ditt intresse till någon av oss:

Lars Horwitz (ordf.) 070 755 83 55, Lågan 201 662 97 Ånimskog

Gösta Rahm (kassör) 070 546 97 79

Håkan Jarnryd (sekr.) 070 546 06 68

Kjell Magnusson (ledamot) 070 212 50 07

Tony Magnusson (ledamot) 070 695 52 96

Jörgen Wiman (suppleant) 070 798 32 37

Maria Dahlbäck ( suppleant) 070 384 79 88

Hans Lundberg ( suppleant) 070 266 68 18