Vinnar bilder från söndagen 27:e augusti

LOPP 1

Anfield Avenue (nr 9) /Per Nilsson/Berne Gustafsson

 

LOPP 2

Hammars Cina (nr 3) /Per-Ludvig Nilsen/Peter Strömberg

 

LOPP 3

King Classic/Morgan Ivarsson

 

LOPP 4

Barack La Mark/Beata Presson/Veijo Heiskanen

 

LOPP 5

Kenwitj/Ingemar Holm

 

LOPP 6

L’a Amour Bonanza(nr 6)/Svein Olav Weberg

 

LOPP 7

Dagens Häst:  Hållihop/Henrik Åslund, obesegrad i 5:e raka och dessutom Banrekord!!

 

LOPP 8

Mannaman/Michael Lindblom/Juhani Partanen

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LOPP 9

Brevik Juli(nr 3)/Kristian Björneröd/Jon Martin Bergersen