Möte med Karin Svensson – anläggningsansvarig på ST

Årets höstmöte genomfördes den 13 november. Föredragningslistan betades av en punkt i taget och den i mitt tycke intressantaste punkten var Iia Abenius tillbakablick och redogörelse av året så här långt. Jag gillar utveckling och att man satsar framåt för att vi ska ha en bra och modern anläggning som håller hög standard. Listan av vad som har gjorts under året blev lång, det har skett utveckling i både stort och smått och det var roligt att få ta del av det. Ett annat mycket intressant och lärorikt inslag under kvällen var att få lyssna till kvällens inbjudna gäst, Karin Svensson, när hon berättade om sitt arbete. Jag hade förmånen att få en pratstund med henne, ett mycket trevligt samtal som bland annat gav svar på hur Åmålstravet står sig mot andra banor.

Karin, du är anläggningsansvarig på Svensk Travsport, vad innebär det att vara anläggningsansvarig?

– Det är ett väldigt spännande arbete där jag har möjligheten att resa runt till alla travbanor i Sverige och besöka dem för att hjälpa till med alla saker man kan tänka sig egentligen från säkerhet till nybyggnationer. Jag hjälper till där det behövs för att våra travbanor ska fortsätta vara så framgångsrika det går.

Karin Svensson ST

Hur länge har du varit det och hur kom det sig att du började jobba som anläggningsansvarig

– Jag har varit på Svensk Travsport i tre och ett halvt år och det var faktiskt bara en ren slump, jag fick en sen annons och tyckte att det lät otroligt intressant och kände att det här med resandet, att träffa mycket människor passade mig perfekt.

Du jobbar bland annat med det som kallas Säkra Banor (SÄBA), berätta om vad det innebär.

– Det innebär att vi jobbar mycket mot myndigheter, bland annat Jordbruksverket där det finns tydliga föreskrifter om hur vi ska behandla hästar och hur vi ska hålla säkerheten hög. Vi jobbar jättemycket med att säkra upp banorna helt enkelt för att de ska vara trygga för både hästar och människor att tävla på så det är grunden till det hela.

Säkerheten pratar vi mycket om och det är alltid A och O.

– Att människor ska vara säkra är viktigt men vi är också huvudansvariga för att hästarna ska må bra under tävlingsdagarna. Det är vår yttersta plikt att säkerställa det.

Ett led i arbetet med SÄBA gissar jag är det så kallade säkerhetsspåret, kan du berätta om det?

– Det kom till för 3 år sedan, då bestämdes det i Svensk travsports styrelse att vi ska anlägga ett säkerhetsspår innanför innerspåret på travbanan där hästarna går i första spår. Innanför det ska det vara fritt så att ifall det blir galopp eller i händelse av en olycka ska man kunna ta in den hästen där så att vi minskar riskerna för en allvarlig olycka. Det är kravställt att det ska vara klart under nästa år för alla travbanor i Sverige och det pågår arbete för fullt så det är ytterligare ett led i säkerheten.

Hur ser det ut på våra banor, är det många som har säkerhetsspåret klart?

– Ja, i dagsläget är det 8 stycken banor som är helt färdiga och några jobbar för fullt. Några kommer att ha större utmaningar men det är också av vikt att det därav görs för annars har vi ännu större faror så det här är väldigt bra.

Hur är det att vara ute och besöka banorna och framför allt då Åmålstravet?

– Det är jätteroligt, jag har ett fantastiskt arbete. Att besöka banorna, träffa människor och ge dem tips och råd om hur vi kan utveckla och hur vi ska investera är roligt. Åmålstravet har gjort ett enormt stort arbete de senaste åren med att förbättra sin anläggning på alla plan, både ur hästperspektiv men också väldigt mycket ur publikens syn. Man har förbättrat egentligen alla delar på den här banan och träningsmöjligheter så det är jätteroligt att se det arbete som Åmål har lagt ner de senaste åren.

Berätta lite mer, hur går det till när du kommer till en bana, vad är det första du gör när du kommer dit?

– Det första jag alltid gör är att gå en runda tillsammans med antingen travbanechefen eller någon annan på banan som är ytterst ansvarig. Jag går runt och ser hur det ser ut, hur upplever man det, både som aktiv och som publik när man kommer dit. Man blir väldigt lätt hemmablind så en del är att kunna se övergripande hur man upplever det och det är alltid någonting man hittar som ”oj då, det har jag inte sett förut” för man ser inte på sin egen gata hur det ser ut.

Hur står sig Åmåls bana mot andra banor?

– Den står sig väldigt bra skulle jag säga. De investeringar som har gjorts de senaste åren har gjort att man har säkrat upp många saker, bland annat gjordes en renovering av stallarna som har gjort att standarden höjts. Jag skulle säga att Åmål står sig väldigt, väldigt högt gentemot de andra banorna. Vi vill att alla banor ska hålla hög klass förstås, men Åmål ligger väldigt bra till.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb skulle du säga?

– Det är alltid en brist på pengar vad man än sysslar med för någonting och det är alltid svårt att välja vilken av riskerna man ska prioritera. När man håller på med allting som har med säkerhet att göra så vill man inte avgöra vad som ska göras först, så det är den svåraste biten att bestämma vad vi ska prioritera. Det gäller att samarbeta hårt med banan och komma överens om en bra plan.

Stort tack Karin för att du tog dig tid att svara på mina frågor om ditt oerhört intressanta och viktiga arbete.

Linda Johansson