Förslag till ny styrelsesammansättning för Åmåls Hästägareförening

Eftersom valberedningen, på årsmötet, inte kunde presentera några aspiranter, till styrelsen, på de tre vakanta styrelseposterna, fick sittande styrelse valberedningens uppdrag att försöka rekrytera lämpliga personer.

Förslaget på den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande                                  Lars Horwitz

Sekreterare                                  Håkan Jarnryd

Kassör                                             Gösta Rahmn

Ledamöter                                    Kjell Magnusson, Tony Magnusson

Suppleanter                                 Jörgen Wiman, Hans Lundberg, Maria Dahlbäck

 

Om någon av medlemmarna i Åmåls Travhästagareförening har något här emot ombedes ni kontakta Håkan Jarnryd                             på telefon 070 546 066 8, senast 2017-07-01.

Om ingen erinran inkommit vid juni månads utgång gäller förslaget från ”gamla” styrelsen.

 

Håkan Jarnryd

Styrelsens representant