Förbättrade Träningsmöjligheter på Åmålstravet

På initiativ från våra aktiva har styrelsen beslutat att anlägga en sandbana på 500 m i anslutning till befintlig rakbana. Sandbanan kommer att iordningställas i år.