Avstängd väg!

26/8-20/9 2019 är Bondegatan avstängd från E45 i söder till Forshammarsgatan.

Trafik till Åmåls Travbana och industrier däromkring, såsom på Forshammarsgatan och Betonggatan ombeds köra via Strömstadsvägen och Bondegatan norrifrån i enlighet med denna karta.

/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål